tiistai 14. kesäkuuta 2016

Fiksu työ syntyy monen asian summana

Mistä on fiksu työ valtionhallinnossa tehty ja miten sen tulisi muuttua? Tästä tein kollegoiden kanssa puolivuotistilinpäätöstä TYÖ2.0 -yhteisbolgilla, johon pääsee täältä:
http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/tyo-2-0-antaa-luvan-toimia-fiksummin/

yö 2.0 antaa luvan toimia fiksummin!

Työ 2.0:ssa on ensimmäisen puolen vuoden aikana panostettu erityisesti siihen, että viesti ”lupa tehdä fiksummin” leviäisi kaikin mahdollisin tavoin mahdollisimman laajasti valtionhallintoon. Toisin sanoen, että tietoisuus siitä, että nyt todellakin on lupa (jopa velvollisuus) toimia uudella, entistä fiksummalla tavalla, vahvistuisi niin organisaatio- kuin yksilötasollakin. Tavoittelemme win-win-win –tilannetta eli sitä, että Työ 2.0 tuo lisäarvoa niin yksilöille, organisaatioille kuin koko valtiokonsernillekin. Kaikkein suurin hyödynsaajaryhmä on tietysti valtionhallinnon moninainen asiakaskunta, jonka positiivista palvelukokemusta lopulta tavoitellaan.

Sisältöä rakennetaan yhdessä

Fiksumman työnteon tavat muotoutuvat yhdessä kaikkien valtionhallinnossa työtä tekevien kanssa. Lokakuusta toukokuuhun ulottuvalla ajanjaksolla olemme pitäneet erilaisia työpajoja ja isompia tilaisuuksia joissa kaikissa on työstetty sisältöä Työ 2.0:n eri näkökulmiin. Työpajojen teemat ovat liittyneet uudessa työnteon moodissa tarvittaviin valmiuksiin, digiosaamiseen sekä kokeilujen mallintamiseen. Olemme myös kannustaneet osallistujia käynnistämään omissa työyksiköissään erilaisia kokeiluja liittyen Työ 2.0:n näkökulmiin (johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristö, ict:n hyödyntäminen) ja jakamaan niistä saamiaan kokemuksia muille. Työ 2.0:n Yammer –ryhmä on toiminut alusta asti ja tarjonnut foorumin näkemysten ja kokemusten jakamiseen. Mm. Vero, UM, TEM, Migri, Tekes, Luke ja AVI:t ovat jo jakaneet omia kokeilemalla kehittämisen kokemuksiaan myös Työ 2.0 -tilaisuuksissa.
”Valtionhallinnon työtavat digiaikaan”  -otsikon alla olemme järjestäneet kevään aikana 3 isoa tapahtumaa, joiden yhteisiä nimittäjiä ovat olleet digitalisaatio ja kokeilut. Tavoitteenamme on rakentaa yhteistä ymmärrystä digitalisaatiosta isona ilmiönä sekä mahdollisuuksista ja vaikutuksista omaan työhömme. Nämä tilaisuudet ovat koonneet yhteen ison joukon johtajia ja eri rooleissa toimivia asiantuntijoita valtionhallinnon eri organisaatioista. Sparraajinamme ovat olleet mm. digitaalisen tietotyön asiantuntija Esko Kilpi, Mika Okkola Sulavalta sekä digitaalisen liiketoiminnan johtaja Anni Ronkainen Keskolta.

Johdon kiinnostusta on herätelty myös yritysvierailuilla

Yritysvierailujen tarkoituksena on ollut erityisesti saada valtionhallinnon johtoa mukaan laajentamaan näkemystään uusista työnteon mahdollisuuksista. Tässä olemmekin onnistuneet ainakin osallistujamäärällä mitattuna varsin hyvin. Molemmat kevään vierailukohteemme, Alko ja Kone, tulivat täyteen nopeasti. Asiantuntijaryhmillä olemme vierailleet myös Workspace:llä, Metso Flow:ssa sekä Reaktorissa.  Vierailukohteet on tarkoituksellisesti valittu hyvin erilaisista yrityksistä ”jokaiselle jotakin” -periaatteella. Kaikkien yritysvierailujen anti on jaettu myös Yammerissa, jotta myös ne, jotka eivät ole päässeet paikalle voivat poimia niistä itselleen parhaat ja käyttökelpoisimmat palat. Suosittua yritysvierailujen sarjaa on tarkoitus jatkaa syksyllä.

Asennemuokkausta ja uusia käsitteitä

Työ 2.0 on luvannut jatkaa #sinunideasi –kampanjassa tehtyjen aloitteiden eteenpäinviemistä. Mm. yhtenäiset etätyökäytännöt, yhteiset etätyötilat sekä työaikojen vapauttaminen / kellokorteista luopuminen ovat teemoja, jotka saivat #sinunideasi  –yhteisöltä runsaasti kannatusta.
Uuden työn ymmärtämisessä tarvitsemme myös uusia käsitteitä. Sloganilla ”Lupa tehdä fiksummin” haluamme viestiä, että esim. etätyö on fiksua silloin kun se on fiksua. Mieluummin kuin etätyöstä puhumme liikkuvasta työstä, joustotyöstä, aikaan ja paikkaan sitomattomasta, monipaikkaisesta, mobiilista ja ennen kaikkea asiakaslähtöisestä työn tekemisestä.
Keskinäiseen luottamukseen ja asiakaslähtöiseen, tulosorientoituneeseen perustuvassa työkulttuurissa etätyön käsite yksistään käytettynä on jo hieman vanhakantainen. Se on osa laajempaa, verkostoimaiseen ja aikaansaannosta fyysisen paikallaolon sijaan korostavaa työorientaatiota.

Kohti yhdessä tekemistä ja yhteisöllisiä työtiloja

Yhteiset ja yhteisölliset työtilat herättävät yhä enemmän kiinnostusta myös valtionhallinnossa. Olemmekin suunnitelleet järjestävämme tämän teeman ympärille erilaista tapahtumaa syksyllä.
Myös osaamisen jakamisen uusiin mahdollisuuksiin, prosessien virtaviivaistamiseen ja Lean-filosofiaan sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen uuden työnteon mahdollistavaksi syvennymme enemmän tulevana syksynä. Nämä nousivat kaikki myös vahvoiksi #sinunideasi suosikeiksi.

Työ 2.0 – viestit leviävät monin eri tavoin

Myös ”Työ 2.0 –turneet” ovat käynnistyneet. Kevään aikana olemme olleet kertomassa uusista työnteon tavoista jo monessa virastossa. Otamme mielellämme myös uusia kutsuja vastaan!
Työ 2.0 on mukana myös mukana HAUS:n järjestämässä Työnantajavalmennusohjelmassa. Virastojen ns. työnantajavirkamiehet ovat ottaneet Työ 2.0:n teemat myös omikseen. Halua toimia sen puolesta, että valtio on moderni työnantaja niin asenteiltaan kuin toimintatavoiltaan on selvästi myös tällä joukolla.
Työ 2.0:n uusi visuaalinen ilme sekä video ”Lupa uudistua” saivat ensi-iltansa ValtioExpossa 17.5. Samalla heitimme jokaiselle virkamiehelle ”kokeilukapulan”. Toimiiko? –otsikon alla kannustamme jokaista valtionhallinnon työntekijää ja työyksikköä kokeilemaan jotakin itselleen uutta toimintatapaa ja jakamaan kokemuksensa itselleen luontaisella tavalla esim. Työ 2.0:n Yammer –ryhmässä.
Twitterissä käytämme tunnusta #Työ2.0. Twiitatkaa sillä ja jakakaa vinkkejä fiksummin tekemisestä!
Toivotamme kaikille rentouttavaa, aivoja lataavaa ja uusiin toimintatapoihin ideoita tuovaa kesää!

Teksti ja kuvat: Virpi Einola-Pekkinen, VM, Marika Tammeaid, VK, Reetta Ripatti, Senaatti, Sari-Anne Hannula, Valtori
http://vm.fi/tyo-2.0
Työ_2_0_blogi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.